استخدام

تکمیل فیلد های ستاره دار الزامی می باشد.

تکمیل این فرم به منزله تعهد جهت استخدام و مصاحبه نمی باشد.

  • مشخصات فردی
  • اطلاعات تماس
  • سوابق تحصیلی
  • سوابق کاری
  • زبان های خارجی
  • مهارت های نرم افزاری
  • دوره های آموزشی
  • پیوست مدارک
  • شغل مورد تقاضا
  • ثبت نهایی
* نام :
* نام خانوادگی :
* نام پدر :
* تاریخ تولد : روز ماه سال
* محل تولد :
* کد ملی :
* جنسیت :
* وضعیت سربازی :
* وضعیت جسمانی : نوع معلولیت
* وضعیت تاهل : تعداد فرزند
الصاق عکس :
* Name :
* Last Name :
* Father's Name :
D M Y * Date of Birth :
* Place of Birth :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* پست الکترونیکی :
* آدرس پستی :
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی معدل محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک توضیحات
1 - دیپلم روز ماه سال
2 - فوق دیپلم روز ماه سال
3 - لیسانس روز ماه سال
4 - فوق لیسانس روز ماه سال
5 - دکترا روز ماه سال
نام شرکت تاریخ شروع کار تاریخ پایان کار سمت حقوق (ریال) علت ترک کار
روز ماه سال روز ماه سال
روز ماه سال روز ماه سال
روز ماه سال روز ماه سال
روز ماه سال روز ماه سال
روز ماه سال روز ماه سال
روز ماه سال روز ماه سال
نام زبان خارجی خواندن نوشتن مکالمه ترجمه درک مطلب
1 -
2 -
3 -
4 -
نام نرم افزار میزان تسلط داشتن گواهینامه
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
نام دوره داشتن گواهینامه محل اخذ مدرک
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
در صورت داشتن مهارت های دیگر، آن ها را عنوان کنید :
1 -
2 -
در صورت داشتن مدارک تکمیلی، آن ها را در این قسمت آپلود نمایید.
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
تمایل به کار در کدامیک از بخش های زیر را دارید؟ (لطفا حداکثر سه گزینه را انتخاب نمایید)

کد امنیتی زیر را وارد نمایید

چنانچه صحت اطلاعات وارد شده را تأیید می نمایید، نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنید